CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

SNP LOYALTY CỦA TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN

Với nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ Quý Khách hàng ngày một tốt hơn, từ tháng 4 năm 2018, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) đã thực hiện chương trình Khách hàng thân thiết – SNP LOYALTY. Năm 2021, nhằm khuyến khích Quý khách hàng sử dụng dịch vụ tại các cơ sở thuộc TCT TCSG, chúng tôi thực hiện thêm chương trình khách hàng thân thiết tại cảng Tân cảng - Hiệp Phước.

Đối tượng áp dụng:

Các khách hàng sử dụng dịch vụ cảng:

+ Tại cảng TC - Cát Lái: Các Doanh nghiệp Sản xuất, Xuất nhập khẩu có container hàng được giao nhận (nâng/hạ) để xuất/nhập tàu cập trực tiếp tại Cảng TC-Cát Lái và xuất hoá đơn theo đúng Mã số thuế của khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình.

+ Tại cảng TC - Hiệp Phước: Các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu có container hàng được giao nhận (nâng/hạ) để xuất/nhập tàu tại cảng TC - Hiệp Phước hoặc TC - Cát Lái, Cảng Cái Mép (TCIT, TCTT) và xuất hoá đơn theo đúng Mã số thuế của khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình.

Các khách hàng sử dụng dịch vụ logistics (nội địa, quốc tế): do TCT TCSG cung cấp.

A. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ cảng (năm 2021):
 • Nguyên tắc quy đổi điểm(điểm được tích chung cho cả 2 cảng):
 • Loại container
  (các loại)
  Container hàng khô Container hàng lạnh
  20’ 1 điểm 2 điểm
  40’/45’ 2 điểm 4 điểm
 • Cách quy đổi điểm thành tiền thưởng:
 • Mức Khách hàng đạt điểm
  (Tích luỹ từ 01/04/2021)
  Tiền thưởng
  (1 điểm tương đương - VNĐ)
  Mức 1 Từ 1 – 2.000 đầu tiên 10.000
  Mức 2 Từ 2.001 – 6.000 15.000
  Mức 3 Từ 6.001 – 10.000 20.000
  Mức 4 Từ 10.001 trở lên 30.000
 • Cách sử dụng tiền thưởng:
  • Khách hàng bắt đầu được tích lũy điểm kể từ ngày 01/04/2021 chung cho cả 02 cảng TC - Cát Lái và TC - Hiệp Phước, đến khi đạt 500 điểm sẽ được đổi điểm thành tiền thưởng, áp dụng từ điểm đầu tiên.
  • Từ 03/05/2021, bắt đầu sử dụng tiền thưởng để thanh toán phí dịch vụ tại Cảng TC- Cát Lái, TC - Hiệp Phước qua eport theo đúng mã số thuế của khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình.
B. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ Logistics (năm 2021):
 • Nguyên tắc quy đổi điểm: Cứ mỗi 5 triệu doanh thu (chưa VAT) cộng dồn do TCT TCSG cung cấp dịch vụ logistics cho khách hàng tương đương với 1 điểm tích lũy.
 • Cách quy đổi điểm thành tiền:
 • Mức Khách hàng đạt điểm
  (Tích luỹ từ 01/04/2021)
  Tiền thưởng
  (1 điểm tương đương - VNĐ)
  Mức 1 Từ 1 – 2.000 đầu tiên 10.000
  Mức 2 Từ 2.001 – 6.000 15.000
  Mức 3 Từ 6.001 – 10.000 20.000
  Mức 4 Từ 10.001 trở lên 30.000
 • Cách sử dụng tiền thưởng:
  • Khách hàng bắt đầu được tích lũy điểm kể từ ngày 01/04/2021, đến khi đạt 500 điểm sẽ được đổi điểm thành tiền thưởng, áp dụng từ điểm đầu tiên.
  • Từ 03/05/2021, bắt đầu sử dụng tiền thưởng để thanh toán phí dịch vụ logistics do TCT TCSG cung cấp theo đúng mã số thuế của khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình.

Thời gian áp dụng (cho cả hai đối tượng khách hàng):

 • Thời gian tích luỹ điểm: Bắt đầu từ 01/04/2021 cho đến hết ngày 31/03/2022.
 • Thời gian sử dụng tiền thưởng: Bắt đầu từ 03/05/2021 cho đến hết ngày 30/04/2022.

Lưu ý

 • Khách hàng chỉ được sử dụng tiền thưởng để chiết khấu cho những lần thanh toán tiếp theo.
 • Tiền thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các hình thức khác.
 • Số tiền chiết khấu sẽ được thể hiện trên hóa đơn. Hoá đơn phát hành sau khi sử dụng tiền chiết khấu tối thiểu là 220.000 đồng (bao gồm VAT).
 • Trường hợp hủy hóa đơn khiến túi điểm xuống thấp hơn 500 điểm (là điều kiện tham gia chương trình), hoặc khiến túi tiền thưởng bị âm, TCSG sẽ phát hành hóa đơn mới truy thu lại số tiền thưởng mà Quý khách đã sử dụng trước đó.